Speciální výstava kolií/ Special collie show

02.09.2013 19:42

Ebi - Nina Krásná Louka získala na Speciální výstavě kolií v Ostravě V1, CAC a titul Vítězka speciální výstavy. Rozdodčím byl pan Petr Řehánek.

Pan rozhodčí Ebi vše pochválil a přidal, že se hezky předvádí:)

Ebi - Nina Krásná Louka win V1, CAC and the titul Winner of the special show at the Special collie show in Ostrava. By the judge Mr.Petr  Řehánek.

The judge Ebi generally prised and added that she showing off nicely:)