Štěňata/ Puppies

25.10.2016 se narodilo 7 krásných zlatých holčiček Máji ( Imalaya Gold of Connemaras Highlands ).

Tatínkem je mladý a už výstavně úspěšných Scotty Krásná Louka.

Veškeré podrobnosti naleznete na stránkách chovatelské stanice Smooth county.

Pedigree štěnat naleznete zde. Najdete v něm hned několik odchovanců jedné z nejzkušenějších a nejúspěšnějších CHS v CR Krásná Louka.

Rodiče jsou prosti genetických vad očí CEA a PRA a nejsou ani jejich přenašeči. MDR ( přecitlivělost na některé léky ) mají rodiče dle testů -/+ ( přenašeč )
a +/+( zdraví ), což znamená, že u štěnat může být geneticky zastoupen jen ve velmi malém procentu výsledek -/+ a v praxi budou zdraví. Stejně tak DM ( degenerativní myelopathie ) je u obou rodičů negativní. 

V případě zájmu o štěˇnátko kontaktujte paní chovatelku Evu Gabrielovou: tel.: 724 225 275, eva.gabriel@email.cz

 

25.10.2016 were born 7 wonderful golden girls to Maja ( Imalaya Gold of Connemaras Highlands ).

The father is jung yet successful at shows JCH Scotty Krásná Louka.

You can find all the details at pages of the kennel Smooth county.

You can find the pedigree of puppies here. You will find there several pups from one of the most experienced and successful Kennel in Czech republic Krásná Louka.

Perents are free of eyes genetical diseases CEA and PRA neither their carriers. Results of MDR1(sensitivity to certain drugs) according tests is - / + (carrier)

and + / + (health) so there can be result of carrier by puppies but only in very low percentage. In practice puppies are healthly. Samely, DM (degenerative myelopathy) of both parents is negative.

In case of interest in puppies contact directly the breeder Eva Gabrielová: tel. 00421/724 225 275, eva.gabriel@email.cz

Parents are free of genetic defects and eye CEA PRA and not even their carriers. MDR (sensitivity to certain drugs) the parents according to tests - / + (carrier)
and + / + (health), which means that the wall can be genetically represented only a very small percentage result - / + and in practice will be healthy. Similarly, DM (degenerative myelopathy) of both parents negative.